Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

За нас

Услуги 

Начало / За нас - Услуги / Административен менидмжънт – обучение...

Административен менидмжънт – обучение


Кратко описание:

Обучението по административен мениджмънт има за задача да подкрепи пациентските неправителствени организации при въвеждането на административни правила, процедури и системи за управление, които отговарят на законодателството и гарантират прозрачност и ефективност за организацията.

Продължителност: 56 часа

Основни теми в обучението:

  1. Основни административни процедури в организацията.
  2. Процедури, свързани с работния процес.
  3. Логистика и управление на офис пространството.
  4. Първично счетоводство и обработка на финансови документи.
  5. Архивиране и структуриране на информацията.
  6. Работа с нормативни актове.
  7. Кореспонденция – етикет и протокол в различните типове кореспонденция.

Процес на обучение и оценяване на резултатите

Обучението се провежда в присъствена и дистанционна форма. Присъственото обучение се провежда в 16 часа. Дистанционното обучение се провежда в 40 часа в платформа за онлайн обучение. Курсът се завършва с полагането на практически изпит. В края на обучението на курсистите се издава сертификат.