Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

Регионално обучение 2013

Лектори 

Александър Миланов


Александър Миланов е специалист по организационно развитие. Има опит на различни длъжности във водещи български неправителствени организации, ангажирани с правата на децата. Работил е и като журналист В момента е експерт по връзки с обществеността в Българската стопанска камара, която работи за защита на интересите на частните български компании. Сертифициран одитор по корпоративна социална отговорност.

Александър Миланов има опит в работата с пациентски организации. В периода 1011 – 2012 година координира работата по проекта „Създаване на компетенции и нови модели за управление на пациентските организации“ на фондация „Новите  лидери“. Като част от обучителната програма е водил обученията по стратегическо планиране, набиране на средства и маркетинг за нестопански организации.