Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

Регионално обучение 2013

Добре дошли 

Начало / Регионално обучение 2013 - Добре дошли

Дами и господа,

Фондация „Новите лидери“ е българска неправителствена организация, която е създадена, за да подкрепи създаването на организационен и лидерски опит в пациентското движение.

Ние предлагаме обучение и възможности за развитие на ключови експерти и лидери, които работят за защита на правата на пациентите.

Ние сме си поставили за задача да развиваме потенциала на хората, ангажирани с правата на пациентите. Ние вярваме, че по-добър застъпник за правата на пациентите не може да бъде никой друг, освен самият пациент.

Ние вярваме, че освен пациент, всеки от нас трябва да бъде и активен лобист, застъпник, както за собствените си права, така и за интересите на гражданското общество. Знаем, че партньорството е ключов фактор за успешното справяне с проблемите в системите на здравеопазването.

Във връзка с това фондация „Новите лидери“ организира регионално обучение за представители на пациентските организации от Сърбия, Хърватия, Словения, Македония, Босна и България.

Обучението ще се проведе между 4 и 6 октомври 2013 г. и е посветено на няколко ключови теми:

  • Организационно развитие. Стратегическо планиране.  Защо неправителствените организации трябва да работят като частни фирми?
     
  • Функции на пациентската организация. Структуриране на организацията. Как да превърнем емоцията в организация?
     
  • Посредничество, застъпничество, лобиране. Как да създадем успешен диалог с държавата и бизнеса?
     
  • Работа с медиите. Промотиране на организацията. Как да спечелим медиите за каузата си?

Обучението е практически ориентирано.

Обучителите са специалисти по организационно развитие, маркетинг и др. Те имат опит в комуникациите и в създаването и развитието на пациентски организации на национално ниво.

Обучението се провежда в рамките на 3 дни, като ще се води на български език с превод на сръбски език.

Това обучение е подходящо за ключови експерти и лидери на пациентски организации. Реализацията на подобна програма в България донесе голям успех на фондация „Новите лидери“.

Знанията, придобити в обучението, могат да се превърнат в отправна точка за развитието, както на участниците, така и на техните организации.

Очакваме ви!

Екипът на фондация „Новите лидери“