Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

Регионално обучение 2013

Лектори 

Евгения Адърска


Евгения Адърска е пациентски застъпник  и консултант. Основател на Центъра за информация и обучение за пациенти с рак. Има дългогодишен опит в  подпомагане реинтеграцията и ресоциализацията на болни от рак.

Евгения Адърска е утвърден лидер в процеса на адаптиране на политиките и практиките, законодателството и подзаконовите нормативни актове за подобряване на качеството на живот на пациентите.

Евгения Адърска е създател на програми за обучение на пациентите за справяне със заболяването, програми за рехабилитация и социално включване. Член на европейски и световни мрежи в областта на рака. Един от основателите на фондация New Leaders.

Евгения Адърска има опит в създаването на политики, неправителствения сектор, развиването на публични кампании, посредничеството между пациентите и здравната система и лобирането за правата на пациентите.

Евгения Адърска е на 50 място в последната класация на 100-те  най-влиятелни жени в страната.