Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

За нас

Мисия, визия, ценности, история 

Начало / За нас - Мисия, визия, ценности, история

Нашата мисия

Ние работим за развитието на професионални общности в пациентското движение, като осигуряваме достъпно обучение и подкрепа на ключови лидери, експерти и застъпници.

Нашата визия

Застъпничеството за правата на пациентите преминава през образование, обучение и професионализация.

Нашите ценности

 • Развитие - ние вярваме, че пациентското движение се развива заедно с развитието на потенциала на хората, които работят за него.
   
 • Образоване - ние вярваме, че образоването стои в основата на ефективното застъпничество за правата на пациентите.
   
 • Споделяне на опита - ние вярваме, че пациентското движение може да се случи, само когато всички споделят опита си и позволяват на останалите да се учат от този опит.
   
 • Диалогичност - ние вярваме, че решенията за ключовите предизвикателства пред пациентското движение се вземат само в диалог и откритост.
   
 • Включване - ние вярваме, че всеки има своето място в защитата на правата на пациентите и застъпничеството без значение от образователния и социалния си статус. 

Данни на организацията

ФОНДАЦИЯ „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“

БУЛСТАТ: 175824702

Фирмено дело: 693/2009

Решение: Решение (1) от 2009 на Софийски градски съд, Регистър 5, Партида: 17307, Том: 355, Стр: 90, на основание: Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Документ на последно вписване: решение от 15.12.2009

Адрес: 1404, гр. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, ул. СЛАВОВИЦА бл. 53Е, вх. А ет.7, ап. 19

Представляващи:

Име: СТАНИМИР ГАЛИНОВ ХАСЪРДЖИЕВ, управляващ, длъжност: Председател

Име: ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА АДЪРСКА, управляващ, длъжност: Зам.-председател

БАНКОВА СМЕТКА:

ФОНДАЦИЯ „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
IBAN: BG31 RZBB 9155 1032 28 3602
BIC code: RZBBBGSF