Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

Регионално обучение 2013

Програма 

Начало / Регионално обучение 2013 - Програма
04.10.2013 г., петък
17.00 Пристигане, настаняване и регистрация.
17.00 – 18.00 Пленарна сесия (Зала 1)
  P1: Организационно развитие. Стратегическо планиране. Защо неправителствените организации трябва да работят като частни фирми?
Лектор: Проф. Мислав Омазич
18.00 – 19.00 Пленарна сесия (Зала 1)
  P2: Организиране на публична кампания. Технология на социалната реклама.
Лектор: Силвия Костова, Александър Миланов
20.00 Вечеря
05.10.2013 г., събота
08.00 – 09.00 Закуска
09.30 – 11.00 Пленарна сесия (зала 1)
  P3: Комуникационни и презентационни умения.
Лектор: Надежда Савова
11.00 – 11.30 Кафе – пауза
11.30 – 13.30 Пленарна сесия (зала 1)
  P4: Комуникационни и презентационни умения
Лектор: Надежда Савова
  P5: Набирането на средства – мисия възможна. Техники за набиране на средства. Набиране на средства и маркетинг.
Лектор: Александър Миланов
13.30 – 14.45 Обяд
14.45 – 16.45 Пленарна сесия (Зала 1)
  P6: Посредничество, застъпничество, лобиране. Как да създадем успешен диалог с държавата и бизнеса?
Лектор: Евгения Адърска
16.45 – 17.15 Кафе – пауза
17.15 – 18.30 Работна сесия в малки групи (зала 1, зала 2)
  P7: Пациентът – политик в действие. Практически механизми за застъпничество за правата на пациентите.
Лектор: д-р Станимир Хасърджиев
20.00 Вечеря
06.10.2013 г., неделя
08.00 – 09.00 Закуска
09.00 – 11.30 Пленарна сесия (зала 1)
  P8: Работа с медиите. Промотиране на организацията.
Лектор: Силвия Костова
11.30 – 12.00 Кафе-пауза
12.00 – 13.00 Пленарна сесия (Зала 1)
  P9: Обобщение и закриване на регионалния форум.
Лектор: д-р Станимир Хасърджиев, Надежда Савова
13.00 – 14.30 Обяд
14.30 Освобождаване на хотела и отпътуване.