Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

За нас

Проекти 

Начало / За нас - Проекти / Проект "Нови лидери, нови компетенции" (2016)...

Проект "Нови лидери, нови компетенции" (2016)Фондация "Новите лидери" организира безплатно обучение за пациентски лидери, ключови експерти и доброволци от пациентския сектор

Обучението е подходящо за ръководители на неправителствени организации, ангажирани с правата на пациентите, както и за ключовите специалисти, които работят за пациентските организации.

Обучението

В рамките на обучителна програма ще се проведат обучения, насочени към развитието на всяка нестопанска организация в здравния сектор.

  • Стратегическо планиране (56 учебни часа);
  • Маркетинг на нестопански организации (44 учебни часа);
  • Презентационни и комуникационни умения (20 учебни часа);
  • Връзки с обществеността (48 учебни часа);
  • Лобиране и застъпничество (44 учебни часа);
  • Управление на проекти (86 учебни часа).

Формат на обучението

Присъственото обучение се провежда в 3 уикенда в периода на обучението.

Обучение във виртуална класна стая – Провежда се по график в електронната платформа за обучение на фондация „Новите лидери“ - http://etraining.newleaders-bg.info/

Период на обучението

Април 2016 г. - Септември 2016 г.

Преподавател

Александър Миланов е специалист по организационно развитие. Има опит на различни длъжности във водещи български неправителствени организации, ангажирани с правата на децата. Работил е и като журналист В момента е експерт по връзки с обществеността в Българската стопанска камара, която работи за защита на интересите на частните български компании. Сертифициран одитор по корпоративна социална отговорност.

Александър Миланов има опит в работата с пациентски организации. В периода 2011 – 2012 година координира работата по проекта „Създаване на компетенции и нови модели за управление на пациентските организации“ на фондация „Новите  лидери“. Като част от обучителната програма е водил обученията по стратегическо планиране, набиране на средства и маркетинг за нестопански организации.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Желаещите да се включат в програмата трябва да са служители, консултанти или членове на управителните съвети и/или общото събрание на сдружения/фондации с основен предмет на дейност защита на правата на пациентите и лобиране/застъпничество за правата на пациентите.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В обучението са включени до 15 курсисти.


НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

КАНДИДАТСТВАНЕТО СТАВА С РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА. ПОПЪЛНЕТЕ РЕГИСТРАЦИОННАТА КАРТА

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 20.03.2016 г.

Ако имате допълнителни въпроси, пишете ни: info@newleaders-bg.info

Резултати

Очаквайте.