Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

Регионално обучение 2013

Лектори 

Проф. Мислав Омазич


Проф. Мислав Омазич е ръководител на катедрата по организация и управление във факултета по икономика и бизнес в университета в Загреб. Той е работил по редица научни и експертни проекти за хърватски и международни организации.

Участвал е в много международни конференции. Неговите области на интереси са свързани с управлението на проекти, управлението на промяната, организационната култура и корпоративната социална отговорност.

Проф. Омазич е съосновател на три неправителствени организации.