Kabinata.com дарява виртуална класна стая за обучението на 20 пациентски лидери и ключови експерти в пациентските организации.

Регионално обучение 2013

Лектори 

Силвия Костова


Силвия Костова има 15 годишен професионален опит в медиите и комуникациите, с над 10 години опит в планиране и реализиране на интегрирани комуникационни кампании. Като част от професионалния си опит, Силвия Костова е била акаунт директор на над 20 клиента, сред които AVON, Postbank, Bayer, Siemens, Норвежкото посолство, БТПП, Българската стопанска камара и др.

Силвия Костова е работила като пиар в Администрацията на Президента. Има 2 годишен опит като проектен мениджър в Информационната и комуникационна програма на Делегацията на ЕК в България.

Повече от 10 години работи в комуникационна агенция, четири от които като управляващ директор.

Силвия Костова е завършила журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" и европейско управление в Нов Български Университет. В момента е редовен докторант по публични комуникации към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св.Климент Охридски", специалност - медиен мениджмънт.

Преподавател в М3 College.